Category Archives: Objektif Penubuhan

Objektif Penubuhan

Objektif Penubuhan. Ma’ahad ini diwujudkan dengan matlamat untuk melahirkan golongan atau generasi ilmuan yang memenuhi ciri-ciri berikut : Generasi yang mencintai kalam ilahi, menghafaz, memahami dan mengamalkannya serta menguasai karya-karya ulama silam (kitab turath) seterusnya menyebarkan kepada masyarakat umum. Melahirkan … Continue reading

Posted in MaahadTahfizFutuhilUlum, Objektif Penubuhan, Piagam Maahad | Tagged , | Leave a comment