Sumber Kewangan

SUMBER KEWANGAN.

Ma’ahad Tahfiz Futuhil Ulum adalah sebuah pusat pengajian yang bukan dibawah naungan kerajaan (NGO) dan tidak ada penajaan dari mana-mana agensi atau pertubuhan. Oleh itu segala kos pengurusan dan pembangunan adalah bergantuh sepenuhnya kepada sumbangan masyarakat umum yang berbentuk bayaran zakat, derma dan sebagainya samada dari dalam ataupun luar negeri. Justeru itu pihak pengurusan Ma’ahad telah mewujudkan satu jawatankuasa kecil pengurusan dana dan pembangunan yang terdiri dari ahli jawantankuasa kecil pengurusan dana dan pembangunan yang terdiri dari ahli jawatan kuasa kecil pengurusan dana dan pembangunan yang terdiri dari ahli jawatankuasa yang berperanan merangka strategi mengumpul dan menguruskan dana bagi menjayakan penubuhan Ma’ahad ini.

Advertisements
This entry was posted in MaahadTahfizFutuhilUlum, Sumber Kewangan and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s