Objektif Penubuhan

Objektif Penubuhan.

Ma’ahad ini diwujudkan dengan matlamat untuk melahirkan golongan atau generasi ilmuan yang memenuhi ciri-ciri berikut :

 • Generasi yang mencintai kalam ilahi, menghafaz, memahami dan mengamalkannya serta menguasai karya-karya ulama silam (kitab turath) seterusnya menyebarkan kepada masyarakat umum.
 • Melahirkan para ilmuan yang mempunyai kemantapan ilmu seterusnya dapat menyelesaikan permasalahan semasa di kalangan masyarakat.
 • Melahirkan generasi Islam yang berilmu, bertaqwa, beramal, berpenghayatan dan berakhlak mulia serta ikhlas dalam beramal dan berdakwah.
 • Beramanah dan bertanggungjawab pada agama.
 • Menyebar dakwah ilmu-ilmu Islam dengan jujur, tegas, berani dan berhikmah.
 • Melahirkan generasi yang mempunyai keperbadian akhlak yang beracuankan Al-Quran dan Sunnah.
 • Melahirkan sebuah institusi kekeluargaan yang menghayati nilai-nilai dan kehidupan Islam yang sebenar dimana anak-anak kasih kepada ibubapa dan hormat pada guru-guru serta sesama Islam.

Piagam Ma’ahad.

 • Pelajar dapat menguasai kemahiran asas 6M (Membaca, Menulis, Mengira, Menghafal, Memahami dan Mengamal).
 • Sentiasa mengemaskini proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) selari dengan arus perkembangan semasa dalam dunia pendidikan.
 • Menyediakan suasana pembelajaran yang kondusif bagi menjamin persekitaran pembelajaran yang ekslusif dan cemerlang.
 • Sentiasa pro aktif kepada setiap teguran, saranan dan pandangan yang kreatif dan inovatif ke arah kecermerlangan pendidikan yang lebih progresif.
 • Sentiasa mengembangkan potensi pelajar-pelajar berdasarkan kecenderungan bakat dan kebolehan masing-masing.
Advertisements
This entry was posted in MaahadTahfizFutuhilUlum, Objektif Penubuhan, Piagam Maahad and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s